EğitimHaberler

Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programı tamamlandı

DUISBURG- Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği, Dil Ağacı (Language Tree) Projesi (Erasmus+ KA220-YOU) kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası İki Dillilere ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı başarı ile gerçekleştirildi.

29 Ocak ile 1 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Duisburg şehrinde yüz yüze başlayıp 5-13 Şubat tarihleri arasında çevrim içi ortamda devam eden bu program, Türkçe öğretimi konusunda çalışan genç dil öğreticileri ve akademisyenlere uluslararası iş birliği fırsatı sundu.
Program, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, Türkiye – Avrupa İlişkileri Enstitüsü (TEB) adına Ahmet Ünalan, Kastamonu Üniversitesi’nden Proje Koordinatörü Harun İlçioğlu, Belçika Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi’nden Feyza Altınkamış, Sakarya Üniversitesi’nden Muhammed Hüküm ve YADOT Eğitim Derneği’nden Atanur Memiş’in açış konuşmaları ile başladı.

Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programı tamamlandı
Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programı tamamlandı

Dil öğretimi ve ilgili alanlarda eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileriyle, bu alanda çalışan genç dil öğretmenleri için hazırlanan bu kapsamlı programın amacı, eğitimenlerin iki dillilere ve yabancılara Türkçe öğretimi konusundaki yetkinliklerini artırmak.

Etkinlikte, dil öğretimi konusunda uzmanlaşmış Türkiye ve Avrupa’nın 17 farklı üniversite ve sivil toplum kuruluşundan gelen akademisyenler ve dil öğretmenleri tarafından dersler verildi.

Bu özel sertifika programına, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde eğitim alan ya da yeni mezun olmuş 50’den fazla genç dil öğretmeni katıldı. Program, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmelerine yönelik derinlemesine eğitimler sunarak, onların iki dillilik ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda daha donanımlı hale gelmelerini sağladı.

Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programı tamamlandı

Language Tree Projesi kapsamında düzenlenen program (LTT), dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, çocuklara ve iki dillilere Türkçe öğretimine, akademik Türkçe ve dil öğretiminde yenilikçi teknolojilerin kullanımı gibi oldukça geniş bir yelpazede içerik sundu. Program, dil öğretiminde kültürel aktarım, yaratıcı drama ve iki dillilik gibi konuların yanı sıra, öğretmenler için materyal geliştirme, ölçme ve değerlendirme süreçleri üzerine yoğunlaşıldı.

Programın bir parçası olarak, temel düzeyde olasılıklı konuşma zinciri tasarımı ve algoritma oluşturma üzerine odaklanan atölye çalışmaları düzenlendi. Proje sonucunda geliştirilecek olan web uygulamasının çalışma prensipleri katılımcılarla detaylı bir şekilde paylaşıldı. Bu etkileşimli oturumlar sırasında, uygulamanın dil öğretmenleri için nasıl dinamik ve etkileşimli bir kaynak haline gelebileceği üzerinde duruldu. Böylelikle katılımcılar, teknolojinin dil öğrenimi ve öğretiminde nasıl stratejik bir rol oynayabileceğine dair farkındalık kazandı.

Almanya’daki programın son gününde T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz’e projenin detayları aktarıldi. Benzer projelerin Türkçenin yurt dışında öğrenilmesi ve öğretilmesi konusundaki çabaları güçlendireceği vurgulandı. Muhabirce/ DUISBURG

İlgili yazılar

Başa dön tuşu